Autor
Newsletter

Podaj adres e-mail:

O firmie

Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa "Książka i Wiedza"
Oficyna wydaje książki naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii, ekonomii, filozofii. Oferujemy ponadto encyklopedie, słowniki i leksykony z wielu dziedzin, a także poradniki o żywieniu, zdrowiu fuzycznym i psychicznym. Wydawnictwo powstało w 1948 roku, opublikowało dotychczas ponad 13 500 tytułów. Wśród autorów książek wydanych przez "Książkę i Wiedzę" są: Max Weber, Karl Raimund Popper, Bertrand Russell, Ludwik Bazylow, Andrzej Zahorski, Henryk Samsonowicz, Nina Andrycz, Jacek Pałkiewicz.
Prezes i Redaktor Naczelny- Włodzimierz Gałąska
Wiceprezes ds. Handlowych - Maria Białek-Krężałowska
centrala tel. 0-22-827-54-01
sekretariat tel./fax 022-827-94-16


Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.